لینک وب‌سایت جدید اتحادیه استان کرمانشاهسال ۱۳۹۷؛ سال حمایت از کالای ایرانی

پایگاه اطلاع‌رسانی اتحادیهٔ انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان کرمانشاه و اتحادیهٔ الکترونیک

 
 
به پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی اتحادیهٔ انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان استان کرمانشاه خوش آمدید
سخنان امام خامنه‌ای

بیانات در دیدار اول اردیبهشت  1395/دیدار اختصاصی با اعضا

http://farsi.khamenei.ir/speech
پیوند 1 | پیوند 2 | پیوند 3 | پیوند 4 | پیوند 5 | پیوند 6 | پیوند 7 | پیوند 8 | پیوند 9 | پیوند 10 |بیانات در دیدار اعضاى اتحادیه هاى انجمنهاى اسلامى دانش آموزان و مسؤولان امور تربیتى سراسر کشور (۱۳۷۹/۱۲/۰۹ - ۰۰:۰۰)
بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم
امروز جلسه ما به جمع پُرشور و پُرمهرِ جوانان عزیزى مزیّن است که دلهایشان از ایمان روشن بینانه سرشار است؛ هم عزیزان امور تربیتى و مسؤولان تربیت جوانان دانش آموز در دبیرستانها، و هم جوانان انجمنهاى اسلامى دانش آموزى؛ دو نقطه ى بسیار مهم با گستره بسیار عظیم و مسؤولیت بسیار بزرگ. موضوع کار هر دو نهاد - هم نهاد انجمنهاى اسلامى و هم نهاد امور تربیتى - جوانان هستند؛ آن هم در مقطع دانش آموزى در دبیرستانها، که بسیار حائز اهمیت است.
جوان، یک نهال بالنده و مرکز اغلب نیکیها و درخشندگیها و نورانیّتهاست. این صفا و محبّتى که در شما جوانان عزیز مشاهده مى شود، خاستگاهش همین دل پاک و نورانى جوانى است. من البته به شما عرض کنم: عزیزان من! این محبّت، دو طرفه است. من هم به عنوان پدر پیر شما، دلم سرشار از محبّت شما جوانان است.
در هر جامعه اى مسأله جوانان یک مسأله بسیار مهم است. یکى از گرفتاریهاى بزرگ کشورهاى غربى - که گاهى مى گویند، گاهى هم کتمان مى کنند - مسأله جوانان آنهاست. شما خیال نکنید که مسأله جوان - چه دختر و چه پسر - در جوامع غربى حل شده است؛ نه. در بین هزار نفر جوان در آن جا، شاید نتوان یک نفر را پیدا کرد که این همه صفا و نورانیّت و پاکى و طهارت در او مشاهده شود. خاصیت نظامهاى مبتنى بر مادّیت و متّکى به ارزش و اهمیت سرمایه و پول و آزادى شهوات، جز آنچه که امروز دارند آن را تجربه مى کنند، چیز دیگرى نیست. سقوط ملتها همیشه یک امر ناگهانى نیست؛ یک امر تدریجى است. این امر تدریجى را چشمهاى تیزبینِ متفکّران غربى در امریکا و اروپا مشاهده مى کنند. در آن جوامع، جوان به طور معمول مایل به بى بندوبارى، نابرخوردار از حیا و مایل به ارتکاب جنایت و تجاوز و تعدّى تربیت مى شود و در فساد اخلاقى غرق است. چنین نسل جوانى براى هر جامعه اى، در هر حدّى از علم و معرفت و ثروت هم که باشد، مثل موریانه اى پایه هاى آن جامعه و نظام را مى جود و از بین مى برد.
نقطه مقابل آن را شما امروز در کشور خودمان مشاهده مى کنید؛ شوق جوانى، نورانیّت جوانى، صفاى جوانى، دیندارى و ایمان در جوانان؛ پدیده اى که از اوّل انقلاب تا امروز به طور مستمر مثل یک رودخانه زلال و پُرخروش در جریان بوده است. جوانان و نوجوانان کشور ما، در دوران جنگ و پس از جنگ توانستند پاکى خودشان را حفظ کنند. بعضى از آمارهایى که عکس این را ادّعا مى کند، آمارهاى واقعى نیست. نه این که من از وجود جریانها و حرکات بدآموز در میان جوانان بى اطّلاع باشم - نه، من مى دانم چه مى گذرد - اما در زیر این کفها و این گل و لایها، من جریان عظیم و خروشان نجابت و دیانت و اصالت و نورانیّت را هم مشاهده مى کنم. این نسل جوان، امروز مخاطب شما مسؤولان امور تربیتى و شما عزیزان انجمنهاى اسلامى است.

در مورد جوانان گرایشهاى افراطى و تفریطى مشاهده مى شود. بعضى کسان عادت کرده اند شخصیت و اراده و فهم و تواناییهاى بیکرانه جوان را ندیده بگیرند و او را به ندانستن یا به هرگونه چیزى که از نظر آنها ناپسند است، متّهم کنند. این عادتِ غلطى است. جوان، مظهر تحرّک و سرشار از استعداد و داراى ذخیره ارزشمندى است - یعنى نشاط جوانى، قدرت جوانى، استعداد جوانى و حوصله جوانى - که مى تواند معجزه ها بیافریند. آن بى اعتنایى، یک رفتار و برداشت غلط و منحرفانه است.

در نقطه مقابل، عدّه اى سعى مى کنند جوان را بازیچه مطامع و اهداف سیاسىِ خودشان قرار دهند و او را به عنوان ابزار به کار گیرند؛ آنچه را که براى جوان لازم است - چون ممکن است خاطر او را آزرده کند - به او نگویند؛ آنچه که او را به آنها خوش بین و از آنها دلخوش مى کند - اگر خلاف واقع هم هست - به او بگویند؛ براى این که در میدانهاى سیاسى و حزبى و براى اهداف گوناگون و بعضاً نا مقدّس لشکرکشى کنند. این هم غلط و انحراف و خیانت و تضییع نعمت الهى است.
جوان یک انسان سرشار از استعداد و داراى حقوق فراوانى بر پدر و مادر، بر مدرسه، بر حکومت و بر مسؤولان بخشهاى گوناگون است. اینها باید وسایل رشد و کمال او را فراهم آورند و به او کمک کنند تا بتواند راه درست را انتخاب کند. این کمک کردن هم به میزان زیادى با رفتار و عمل ممکن مى شود. گفتار و حرف، همیشه اثرى ندارد؛ گاهى ممکن است مؤثّر واقع شود؛ اما گاهى عمل، حرف را تخطئه مى کند. همه کسانى که با جوانان مواجهند - از جمله شما جوانان عزیزى که در انجمنهاى اسلامى هستید، یا عزیزانى که در امور تربیتى هستند - سعى کنند رفتار خودشان را عاقلانه، حکیمانه، خیرخواهانه، صلاح جویانه، صمیمانه و سرشار از محبت و صفا قرار دهند. این مى تواند دلهاى جوانان را - هرجا و هر طور که باشند؛ ولو فرض کنیم بر روى احساسات پاک آنها خاکسترى از خطا هم نشسته باشد - از آنچه که در معرض آن است، نجات دهد.
من اکنون خطابم به شما جوانان عزیز است: شما ذخیره ارزشمندى از زندگى را در دست و در پیش رو دارید. جوان، در آغازِ زندگى است. فرض کنید کشاورزى تازه محصول را به دست آورده و انبارش پُر از محصول است؛ با این محصول فراوان و وافر و سالم چگونه عمل خواهد کرد؟ دوگونه ممکن است عمل کند: یک طور، کشاورزِ خردمند و هوشمند و عاقبت اندیشى است که سعى مى کند این محصول را سالم نگه دارد؛ در آن تفریط نکند؛ اجازه فاسد شدن به آن را ندهد؛ آن را به قدر لازم براى روز نیاز خود حفظ کند؛ به قدر لازم از آن مصرف کند و آنچه را که براى بذر مفید است، انتخاب کند تا سالهاى آینده از بذر آن استفاده نماید. یک نفر دیگر هم ممکن است پیدا شود که قدر این انبار پُر را نداند و خیال کند که همیشه پُر خواهد ماند؛ نه براى حفظ و نگهدارى آن، نه براى مصرفِ برنامه ریزى شده آن و نه براى فکر روزهاى نیاز و احتیاج خود، هیچ گونه تلاش و مجاهدتى انجام ندهد. این ناخردمندانه است. البته کسانى هم که ذخیره انبارشان به آخر رسیده است - یعنى پیرمردان و پیرزنان؛ انسانهایى که در سنین بالا هستند - حس نمى کنند که این انبار در حال تمام شدن است. این گرفتارىِ بزرگ بشر است عزیزان! آنها هم عاقلانه نمى اندیشند؛ آنها هم اگر خردمندانه بیندیشند، رفتارها تصحیح، خطاها جبران و راه درست انتخاب خواهد شد؛ اما افسوس! آنها هم گاهى درست فکر نمى کنند. ما در آموزش تاریخ و در تجربه زمانِ خودمان یافته ایم که جوانان بیشتر مى توانند، بیشتر مى خواهند و بیشتر عمل مى کنند. در دوران حکومت صالحان، وضع این گونه است. جوان در موارد بسیارى، علاوه بر این که تواناییش بیشتر است، همّت و اراده اش هم از کسانى که عمرى را گذرانده اند، بهتر و بیشتر است.
شما در دوران جوانى هستید؛ این انبار هنوز پُر است. بخشى از این انبار باید به صورت بذر از آن استفاده شود؛ آن بخش، مربوط به همین سالهاى جوانى شماست؛ این، بذرِ آینده است. براى زندگیتان برنامه ریزى صحیح کنید. چیزهایى هست که تا آخر عمر براى انسان مفید است؛ چیزهایى هست که براى انسان تا بعد از آخر عمر - یعنى در دوران نشئه زندگىِ بعد - هم مفید است؛ چیزهایى هست که براى انسان در دورانهاى حوادث مهم، مفید واقع مى شود. شما دهها سال در این دنیا زندگى خواهید کرد؛ بنابراین خودتان را از لحاظ علم مجهّز کنید. علم از جمله ى چیزهایى است که تا آخر عمر براى انسان مفید است. اگر بر این علم، عمل خوب و ماندگارى مترتّب شود، براى بعد از مرگ هم مفید خواهد بود. درس خواندن، یک فریضه اصلى براى شماست. براى جوانان ورزش کردن یک سرمایه اندوزى است. من اعتقاد دارم ورزش براى همه یک فریضه عمومى است. البته منظورم ورزش حرفه اى نیست. ورزش حرفه اى را هم رد نمى کنم، اما توصیه نمى کنم که همه جوانان سراغ ورزش حرفه یى بروند؛ نه. ورزش براى سلامت و حفظ نشاط است. این هم سرمایه اى است که تا اواخر عمر، براى شما مى ماند. تن پرورى و بیکارگى، ضایع کردن آن سرمایه عظیم است. یک خصوصیت دیگر هست که اگر در شما باشد، هم در دوران عمر شما مفید است، هم براى دیگران مفید واقع خواهد شد و هم براى نشئه آخرت و دوران بى پایان زندگىِ بعد از مرگ مفید است. آن تهذیب نفس است؛ خودتان را پاکیزه کنید. جوانان عزیز ما با معارف دینى، با معارف الهى، با معارف بشرى و با عمل صحیح دینى مى توانند این کار را بکنند. امروز میدان مسائل اجتماعى هم میدان مسائل دینى است. حضور در مراسم عظیمى که در جمهورى اسلامى به طور مکرّر وجود دارد؛ از نماز جمعه ها بگیرید تا راهپیمایى بیست و دوم بهمن؛ همه اینها کارهاى دینى است. با این روشها و با این اعمال، نفس خودتان را - آن دل پاک و نورانیتان را - هرچه بیشتر ثابت قدم کنید.
من بعکس کسانى که احساس مى کنند جوان نمى تواند طرف خطاب قرار گیرد - مسؤولیتى ندارند و براى جوهر وجود جوان احترام و ارزشى قائل نیستند - معتقدم که امروز یکى از سنگین ترین بارهاى مسؤولیت بر دوش شما جوانان است. امروز سیلى خوردگان از انقلاب و کسانى که با پدید آمدن نظام جمهورى اسلامى بساط غارتگریشان از این کشور برچیده شد، روى جوانان متمرکز شده اند. بارها گفته اند و تکرار کرده اند که کارشان در ایران، کار فرهنگى است؛ کار سیاسى هم نیست. کار فرهنگى یعنى چه؟ یعنى مى خواهند کارى کنند که همین ایمان، همین شور و عشق، همین نورانیّت و صفایى که امروز در شما جوانان وجود دارد، در نسل جوان ایران از بین برود. نقشه آنها این است و البته من به طور قاطع مى گویم موفّق نخواهند شد.
جوان ما بیدار است. پسر و دختر ما هوشیارند؛ دانش آموزمان، دانشجویمان، جوانان دیگرمان در حوزه هاى علمیه بیدارند. این آگاهى را هم اسلام و انقلاب به این کشور و به جوانان داده است. سعى مى کنند در داخل مدارس و دانشگاهها نفوذ کنند. اوّلین اقدام آنها هم این است که جوان را به بى بندو بارى و فساد سوق دهند و فروغ حیا را در او بمیرانند. شما حتماً بیشتر از من مى دانید که آنها با عوامل ناآگاه و غافلِ خودشان در مدارس چه کارهایى مى کنند. جوانِ هشیارِ مؤمن و متدیّنِ امروز، در مقابل این توطئه ها بیدار است و آن جایى که نشانه حضور و سرانگشت دشمن را ببیند، او را در زیر پاى خودش لگد و له مى کند.
به برادران و خواهران و عزیزان امور تربیتى عرض مى کنم: همه تلاش شما باید این باشد که جوان مسلمان و مؤمن و بیدار تربیت کنید. رحمت خدا بر شهید رجایى و شهید باهنر که این نهال را در زمین آموزش و پرورش نشاندند. خوشبختانه امروز آموزش و پرورش از مدیریّت خوب و مؤمنى برخوردار است و به این مسائل اهمیت داده مى شود. البته عدّه اى کار شکنى مى کنند؛ این را ما مى بینیم و غافل نیستیم. همّت شما عزیزان امور تربیتى در درجه اوّل این باشد که جوان را مؤمن، آگاه، روشن بین در مسائل دینى و پایبند به معارف و عمل اسلامى بار بیاورید. آینده کشور این گونه تأمین خواهد شد. وسوسه دشمنان براى ایجاد تشکیک در اعتقادات جوانان را، زمزمه ى خصمانه به حساب آورید و نگذارید در کارشان موفّق شوند. سرگرم کردن جوانان به چیزهایى که جوانان دنیا پیش از جوانان ما به آنها سرگرم شدند و امروز تاوانش را پس مى دهند، کمک به نسل جوان این کشور نیست. عدّه اى سعى مى کنند جوان ایرانى را با بهانه هاى گوناگون، به سمت مسائل سرگرم کننده، موسیقیهاى مضر، سرگرمیهاى جنسى و از این قبیل سوق دهند. این همان لجنزارى است که جوان غربى و جوان امریکایى و اروپایى را در خودش غرق مى کند؛ این چیز تقلید کردنى اى نیست. در مقابل این بایستید.
به شما عزیزان انجمنهاى اسلامى هم عرض مى کنم: هر کدام از شما یک نیرو از نیروهاى اسلامید؛ خودتان را نگه دارید، بسازید و رشد دهید؛ براى ورود در دانشگاه یا حوزه و بعد ورود در میدان کار و میدان اجتماع در نظام جمهورى اسلامى آماده کنید تا بتوانید مثل نورافکنى بدرخشید. هر مجموعه انجمن اسلامى در هر کجاى این کشور، یک سنگر است. دانش آموز دبیرستان باید بتواند در این سنگر قرار گیرد تاکید و حمله دشمن را خنثى کند. این یک سنگر فرهنگى و فکرى است؛ سنگرى است که سلاح در آن، سلاح دین و تدبیر و علم و فکر و فرهنگ است. اگر این سنگرها مستحکم باشد، دشمن نه در حمله نظامى، نه در حمله اقتصادى، نه در حمله سیاسى و نه در خطرناکترین این حمله ها - یعنى حمله فرهنگى - توفیقى در این کشور به دست نخواهد آورد. تا امروز هم ناموفقیتها و شکستهاى دشمن، به خاطر حضور همین جوانان مؤمن و خوب در عرصه هاى مختلف بوده؛ بعد از این هم همین طور خواهد بود و روز به روز هم باید گسترش پیدا کند. تک تک شما و تک تک دانش آموزان تصمیم بگیرند آن چنان خودشان را بسازند که آن روزى که وارد دانشگاه یا حوزه شدند یا به هر نقطه و مرکزى منتقل شدند، در آن جا چراغى باشند تا دیگران را راهنمایى کنند. خداى متعال از زبان مؤمنین مى فرماید: «واجعلنا للمتّقین اماما».(1) هر انسانى باید این صلاحیت را در خودش به وجود آورد که در هر نقطه اى که هست، دیگران بتوانند به او اقتدا کنند؛ نه فقط اقتداى در نماز جماعت، بلکه اقتداى در عمل، اقتداى در فکر، اقتداى در رفتار. امروز بحمداللَّه فضا براى این کار آماده است. على رغم دشمنیها و خباثتهایى که در عرصه فرهنگى و سیاسى در کشور از سوى دشمنان داخلى و خارجى صورت مى گیرد، بحمداللَّه فضا، فضاى دین، فضاى انقلاب و فضاى اسلام است؛ و این بر اثر نورانیت شما جوانان است.
از خداى متعال مى خواهم که همه شما را مشمول توجّهات حضرت بقیةاللَّه ارواحنافداه قرار دهد. من شک ندارم که بسیارى از شما جوانان، مورد نظر و منظور دید مقدّس ولىّ عصر ارواحنافداه هستید. مى دانم که دلهاى پاک شما مورد توجّه آن بزرگوار است. ان شاءاللَّه آن فرزند فاطمه و آن عبد صالح الهى براى شما دعا کند و دعاى آن بزرگوار در حقّ همه مستجاب خواهد بود. امیدواریم ان شاءاللَّه خداوند روح مطهّر امام بزرگوار و ارواح مطهر شهیدان را از همه ما خشنود و راضى فرماید.
والسّلام علیکم و رحمةاللَّه و برکاته

1) فرقان: 74
دیدار جمع‌ زیادی‌ از اعضای‌ انجمن‌های‌ اسلامی‌ دانش‌آموزان‌ (۱۳۸۰/۱۲/۰۸ - ۰۰:۰۰)
حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ امروز در دیدار جمع‌ زیادی‌ از اعضای‌ انجمن‌های‌ اسلامی‌ دانش‌آموزان‌ و فعالان‌ قرآنی‌ وابسته‌ به‌ استعدادهای‌ درخشان‌ با اشاره‌ به‌ وظیفه‌ خطیر نسل‌ جوان‌ برای‌ ادامه‌ مسیر انقلاب‌ اسلامی‌ و ایجاد الگوی‌ نمونه‌ اسلامی‌ در کشور تصریح‌ کردند: مهمترین‌ نیاز نسل‌ جوان‌ کشور عمق‌ بخشیدن‌ به‌ ایمان‌، بصیرت‌ و معرفت‌ خود است‌.
مقام‌ معظم‌ رهبری‌ در این‌ دیدار که‌ در فضایی‌ بسیار پرشور و آکنده‌ از معنویت‌ برگزار شد، از جوانان‌ مؤمن‌، با اراده‌، و با نشاط بعنوان‌ ذخیره‌ای‌ ارزشمند و ثروتی‌ عظیم‌ برای‌ هر ملت‌ و کشور یاد کردند و افزودند: یکی‌ از بزرگترین‌ ویژگیهای‌ کشورمان‌ نسل‌ جوان‌ بالنده‌ و رو به‌ رشد است‌ که‌ نیرو و اراده‌ جوانی‌ را با ایمان‌ و معرفت‌ آمیخته‌ است‌.
ایشان‌ این‌ نسل‌ جوان‌ را مایه‌ امیدواری‌ و نشانه‌ افقهای‌ روشن‌تر کشور در آینده‌ دانستند و خاطرنشان‌ کردند: ملت‌ ایران‌ و تاریخ‌ و فرهنگ‌ کشور صاحب‌ اصلی‌ این‌ ثروت‌ عظیم‌ انسانی‌ هستند و باید در مورد حفظ این‌ ثروت‌ ارزشمند حساسیت‌ ویژه‌ای‌ وجود داشته‌ باشد.
حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ با اشاره‌ به‌ خطر همیشگی‌ دستبرد به‌ ثروتهای‌ انسانی‌ همانند ثروتهای‌ مادی‌، بر لزوم‌ هوشیاری‌ ملت‌ بویژه‌ نسل‌ جوان‌ تأکید کردند و افزودند: یکی‌ از وظایف‌ انجمن‌های‌ اسلامی‌ دانش‌آموزان‌ حراست‌ از این‌ ثروت‌ و عمق‌ بخشیدن‌ مستمر به‌ آگاهی‌ و بصیرت‌ دانش‌آموزان‌ در مورد مسائل‌ کشور و جهان‌ براساس‌ دیدگاههای‌ متکی‌ بر معرفت‌ اسلامی‌ است‌.
رهبر معظم‌ انقلاب‌ اسلامی‌ با اشاره‌ به‌ تبلیغات‌ گمراه‌ کننده‌ صاحبان‌ قدرت‌ و سرمایه‌ در جهان‌ برای‌ جهت‌ دهی‌ مورد نظر خود به‌ افکار عمومی‌، بصیرت‌ عمیق‌ را لازمه‌ شناخت‌ حقیقت‌ دانستند و خاطرنشان‌ کردند: امروز رژیم‌ آمریکا شعار حقوق‌ بشر سر می‌دهد و در این‌ خصوص‌ تبلیغات‌ بسیاری‌ براه‌ انداخته‌ است‌ در حالیکه‌ عملکرد واقعی‌ آمریکا در مورد حقوق‌ بشر در گذشته‌ در ویتنام‌، کره‌ و سومالی‌ به‌ اثبات‌ رسیده‌ و در قضایای‌ اخیر افغانستان‌ و همچنین‌ رفتار با زندانیان‌ افغانی‌ نیز دروغ‌ بودن‌ شعار حقوق‌ بشر آمریکاییها آشکار شده‌ است‌.
ایشان‌ با اشاره‌ به‌ عملکرد قدرتهای‌ استکباری‌ در چپاول‌ منابع‌ ملتها و نابودی‌ انسانها و دخالت‌ در امور کشورها تأکید کردند: آنچه‌ که‌ امروز بوسیله‌ قدرتهای‌ استکباری‌ اعمال‌ می‌شود صد در صد بر ضد حقوق‌ بشر است‌.
حضرت‌ آیت‌الله‌ خامنه‌ای‌ خاطرنشان‌ کردند: اگر افکار عمومی‌ دنیا متوجه‌ واقعیات‌ و حقایق‌ و تبلیغات‌ گمراه‌ کننده‌ رسانه‌های‌ استکبار شوند دیگر اثری‌ از هیبت‌ ابرقدرتی‌ آمریکا در دنیا باقی‌ نخواهد ماند.
مقام‌ معظم‌ رهبری‌ با اشاره‌ به‌ اذعان‌ مقامات‌ آمریکایی‌ به‌ خطرات‌ ناشی‌ از شکل‌گیری‌ الگوی‌ اسلامی‌ موفق‌ در ایران‌ و الگوبرداری‌ از آن‌ در نقاط دیگر دنیا تصریح‌ کردند: علیرغم‌ خواست‌ دشمن‌، ملت‌ ایران‌ بویژه‌ نسل‌ جوان‌ کشور با وحدت‌ و تلاش‌ خود آن‌ کاری‌ را که‌ شیطانهای‌ دنیا نمی‌خواهند تحقق‌ یابد، عملی‌ خواهند کرد.
ایشان‌ خاطرنشان‌ کردند: تبدیل‌ کشور به‌ یک‌ الگوی‌ نمونه‌ اسلامی‌ نیاز به‌ تلاش‌ و مجاهدت‌ دارد که‌ بخشی‌ از آن‌ بوسیله‌ نسل‌ قبل‌ با پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ و شکستن‌ سد استبداد انجام‌ گرفت‌ و ادامه‌ راه‌ بعهده‌ نسل‌ جوان‌ امروز و تلاش‌ مضاعف‌ این‌ نسل‌ است‌.

بیانات دیدار اعضای انجمن‌هاى اسلامى دانش آموزان سراسر کشور (۱۳۸۶/۰۲/۱۹ - ۱۴:۵۱)
بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم

خیلى خوشوقت و خوشحالم از دیدار شما جوانان عزیز که جلوه هاى صفا و پاکیزگى و نورانیت دلهاى شما را انسان در هر دیدارى به چشم مشاهده مى کند.

همیشه اینجور است که جوانها براى یک ملت و یک کشور داراى اهمیتند. اما گاه در شرایطى این اهمیت مضاعف مى شود. مثلاً از باب مثال اگر بخواهیم عرض کنیم، وقتى یک کشورى، یک ملتى درگیر یک مبارزه و چالش نظامى با دشمنان خود هست، نقش جوان در آنجا بارزتر مى شود؛ یا وقتى یک کشور در حال خیزش به سمت قله هاى علمى و عملى و تجربى و سیاسى و اجتماعى است، نقش جوانها از اوقات دیگر در تاریخ آن ملت بارزتر مى شود.

حقیقت این است که کشور و جامعه ى ما بعد از انقلاب، در تمام طول این دوران، لحظات حساسى را گذرانده است که نقش جوانها و تأثیر حالت جوانى و استعدادهاى جوانى در آن، یک نقش برجسته است. با اینکه ما ملت با استعدادى هستیم و بودیم، بر اثر تسلط سیاستهاى استعمارى و استبدادى و سلطنتهاى موروثىِ خاندانى و حکومتهاى غاصب و جائر، در طول دو سه قرن، از قافله ى علم جهانى عقب ماندیم.

عقب ماندگى علمى همراهِ خود عقب ماندگى اقتصادى و فرهنگى و نظامى و بقیه ى عقب ماندگى ها را هم به بار مى آورد. یک کشورى که با توجه به استعداد خود، با توجه به زمینه هاى طبیعى و انسانى خود، با توجه به جایگاه جغرافیایى خود - که اگر به نقشه ى جهان نگاه کنید، توجه مى کنید که ایران در چه نقطه ى حساسى قرار دارد - با توجه به ذخائر زیرزمینى خود، باید یکى از پیشرفته ترین و یکى از ثروتمندترین کشورهاى دنیا باشد، در دوره ى حکومتهاى قاجارى و بعد پهلوى، تبدیل شد به حکومت عقب افتاده ىِ دست نشانده ىِ فقیرِ ضعیفِ توسرى خور. این، در تاریخ ما اتفاق افتاد. گناهش به گردن کیست؟ در درجه اول به گردن آن زمامداران فاسد و بى کفایت است، که وابسته هم شدند؛ وقتى سیاستهاى استعمارى غرب وارد میدان شد، وابسته هم شدند. آنها همت و حمیّت نداشتند؛ فقط به فکر زندگى و آقایى خودشان و حفظ قدرت حکومت خودشان بودند. گناه، در درجه اول بر دوش اینهاست؛ حالا حد اقل این دو سلسله ى سلاطین قاجارى و سلاطین پهلوى.

ملت ایران حق دارد که در روز قیامت و در پیش خداى متعال گریبان این ستمگران را بگیرد و ادعانامه ى عظیم و وحشتناکى را علیه اینها در دست بگیرد، بگوید اینها کسانى بودند که یک کشورِ با استعداد، غنى، بزرگ، داراى آن سابقه ى فرهنگى بى نظیر را - که چنین کشورى لااقل باید در عِداد کشورهاى درجه ى یک جهان باشد؛ والّا اصلاً درجه ى یک است؛ و در بالاى ستون کشورها باید قرار داشته باشد - تبدیل کردند به یک کشور درجه ى چندم؛ هم فقیر، هم ضعیف، هم تحقیر شده، هم توسرى خور، هم نا امید.

بعد چه اتفاقى افتاد؟ در خلال این صد، صد و بیست سالى که بخش آخر آن دوران سخت تا امروز. گذشته، وجدانهاى بیدار و شخصیتهاى بزرگى پیدا شدند که هشدارهایى دادند؛ برقهایى در آسمان تاریک و ظلمانىِ زندگىِ این کشور جهاندند که روشنى هایى به وجود آمد؛ بیدارى هایى به وجود آمد که یک نمونه اش مخالفت میرزاى شیرازى با کمپانى رژىِ معروف بود که در واقع همه ى کشور را بتدریج مى بلعید و مى خواست سرنوشتى مثل سرنوشت استعمارى هندوستان براى ایران رقم بزند؛ یا فریادهاى مرحوم آیت اللَّه مدرس در صحن مجلس ملى آن روز در مقابله ى با رضاخان و دیگران و دیگران، در مقابله با آن قرارداد خائنانه اى که آن روز داشتند مى بستند که همه ى کشور را تحویل انگلیسها بدهند. اینها برقهااى در این فضا روشن کرد؛ دلها را روشن کرد، عزم ها را محکم کرد. نهضت به وسیله ى پیشروان این فکر شروع شد، رهبرى الهى و با عزم و ارده اى مثل امام، خداى متعال در اختیار ملت گذاشت؛ باز هم همین جوانها، حرکت خودشان را کردند، یک تحول عظیم و بنیادى به وجود آمد؛ میله هاى زندانى که ملت ایران در آن گرفتار بود، شکسته شد، لکن از اینجااى که انقلاب شروع کرد، تا آنجااى که باید ملت ایران برسد، راهِ طولانى است. این راه طولانى پر از چالشهاى گوناگون است؛ همت مى خواهد، نیرو مى خواهد، نشاط مى خواهد، ابتکار مى خواهد، تراکم عظیم نیروها را مى طلبد. اینها باید به وسیله ى جوانها، روحیه جوان، نشاط جوانى تأمین شود.

معمولاً دوران دفاع مقدس را به یاد مى آورند که درست هم هست؛ انسان در دوران دفاع مقدس، گاهى آنقدر داوطلبان جوان را مى دید که چشم انسان از کثرت جمعیت، سیاهى مى رفت و از شور و شوقى که اینها داشتند براى اینکه به خطوط مقدم دفاعى بروند و از استقلال کشور در مقابل تهاجم نظامى دفاع کنند.

اما من مى خواهم عرض کنم که قضایاى دیگر ما و چالشهاى فراوان ظریف دیگرى که داشتیم، کمتر از دوران دفاع مقدس نیست. ملت ایران پرچم حاکمیتِ معنویت و دین را بر زندگى بشرى برافراشته و در دست گرفته. این، خیلى مهم است. درست است که امروز انسانها در همه نقاط دنیا تقریباً، بخصوص در همین کشورهاى غربى و مادى، از مادیت دلزده شده اند؛ دلشان براى یک معنویتى - که درست هم آن معنویت را نمى شناسند - پر مى زند و جوانها سر در گم دنبال چیزى وراى این ظواهر مادى و این لذات مادى هستند که براى آنها عادى شده ؛ دنبال معنویتند؛ اما قدرتهاى اداره کننده ى عالم، مدیریتهاى اقتصادى دنیا؛ یعنى همین غارتگران، چپاولگران، یعنى همین که شما به آن استکبار جهانى مى گوئید، نمى گذارند ملتها به سمت معنویت راه پیدا کنند. شوق هست؛ اما مانع هم هست. در یک چنین دنیااى، جمهورى اسلامى؛ یعنى یک ملت، یک کشور بزرگ در یک نقطه ى حساس با این همه جوان، با این ثروتهاى مادى و معنوى که درس هست و همه هم میدانند، پرچم معنویت را در دست گرفته، مى گوید من مى خواهم انسانها را در سایه معنویت به سعادت، به خوشبختى، به رفاه، به امنیت، به پیشرفت علمى و به استقلال برسانم؛ و ثابت کرده که این، شدنى است. این یک هماوردطلبى بزرگ نسبت به استکبار جهانى است و فلسفه هاى آنها را باطل مى کند؛ روشهاى آنها را یکسره زیر سؤال مى برد.

اگر این ملت بتواند خودش را به قله هاى پیشرفت و علم و ترقى برساند، یک دروازه ى عظیمى جلوى راه ملتها براى رفتن به سمت معنویت باز مى شود. لذا کارشکنى مى کنند؛ مخالفت مى کنند؛ تبلیغات سوء مى کنند؛ تحقیر مى کنند؛ از فشارهاى سیاسى و اقتصادى استفاده مى کنند، براى اینکه این ملت نتواند به این مقصود برسد؛ اما عزم ما و عزم این ملت، عزم راسخى است و راه را ادامه میدهد؛ اینجاست که نقش نیروى جوان خودش را نشان مى دهد.

جوان مؤمن، جوان لبریز از امید، جوان داراى اعتماد به نفس، جوانى که به ابتکارات و استعدادها و خلاقیت خود اعتقاد دارد، با نشاط جوانى و نیروى جوانى، مى تواند در بلند کردن این بار عظیم و پیش بردن این گردونه ى عظیم نقش ایفا کند.

همه ى سعى دشمنان ما این است که این عناصرِ زنده کننده و پیش برنده را از جوانهاى ما بگیرند؛ ایمانش را بگیرند، اعتماد به نفسش را بگیرند؛ کما اینکه در دوره طاغوت موفق شده بودند. جوان ما آن روز اعتماد به نفس نداشت، خودش را به طور غریزى و شبه غریزى، کوچک تر و حقیرتر از یک جوان اروپااى مى دانست! مگر جوان اروپااى چیست؟ کیست؟ یک موجود سر تا پا عقده ى روحى و مشکلات روانى و گرفتارى هاى گوناگون مادى و معنوى؛ اما تبلیغات رنگین، تصویرى از جوان ما درست کرده بود که این جوان ما به این تصویر که نگاه مى کرد، همیشه احساس مى کرد که کوچک تر است؛ حقیرتر است؛ یک چنین اشتباهى را در ذهن جوانهاى ما کاشته بودند. الان هم جوانهاى آن دوران که پیر مردهاى امروزند، آنهایى که تحت تأثیر انقلاب قرار نگرفتند، اگر مراجعه کنید، همان روحیه و احساس را در اینها مى بینید؛ تربیت غلط دوران جوانى آن روز. آنها اعتماد به نفس نداشتند.

مى خواهند از جوانِ امروز، اعتماد به نفسش را بگیرند، ایمانش را بگیرند، روحیه ى ابتکارش را بگیرند، روحیه ى خلاقیتش را بگیرند، شوق او به پیشرفت و کار را بگیرند و او را با گرفتاریهاى گوناگون سرگرم و مشغول کنند. حالا یکى را به شهوات، یکى را به کارهاى لغو، یکى را به هرزه گردى و بیهوده این ور و آن ور رفتن، یکى را به یقه ى این و آن را گرفتن.

شما که انجمنهاى اسلامى هستید، مسئولیت مضاعفى دارید؛ یعنى مسئولیت جوان این روزگار - که خود، مسئولیت بسیار بزرگ و بسیار پر افتخارى است، که شاید این قطعه اى که شما دارید در آن زندگى مى کنید، از لحاظ حساسیت در طول تاریخ ما، کمتر در گذشته تکرار شده و کمتر هم در آینده تکرار شود؛ قطعه اى که بناست یک ملت عقب مانده را به پیشرفته ترین ملت دنیا تبدیل کند - و یک مسئولیت دیگر شما، مسئولیت انجمن اسلامى است؛ یعنى آن جوانى که براى خود در بین جوانهاى دیگر رسالت و مسئولیت قائل است.

ممکن است جوانها اشتباه کنند؛ ممکن است تحت تأثیر احساسات غلط یا فهم غلط یا آدرسهاى غلط یا جاذبه هاى خطرناک قرار بگیرند. باید آنها را نجات داد. شما آن نقش نجات دهنده را مى خواهید ایفا کنید، بالاخره در این دریاى عظیم جوانى، یکى هم ممکن است غرق شود، که نجات غریق لازم است. انجمن اسلامى بدون اینکه پرچم این ادعا را بلند کند و به رخ این و آن بکشاند - که این به رخ کشیدن چیز خوبى نیست - باید براى خود، نقش نجات غریق قائل باشد.

گفت آن گلیم خویش به در مى برد ز موج
وین سعى مى کند که بگیرد غریق را

شما مجموعه اى هستید که سعى مى کنید نگذارید کسى غرق بشود؛ نگذارید کسى اشتباه کند؛ نگذارید کسى متوقف بماند. همه ى بدیها در کج رفتن و افتادن نیست؛ نرفتن و متوقف شدن هم بدى است. محیط انجمن اسلامى، یک چنین محیطى است؛ انگیزه ى انجمن اسلامى یک چنین انگیزه اى است. معلوم است که عنصر نجات غریق شنایش باید از شناى دیگران خیلى بهتر باشد؛ والّا نه فقط غریق را نمى تواند نجات بدهد، که خودش هم غرق خواهد شد. پس باید خودتان را قوى کنید؛ بنیه ى اعتقادى و بنیه ى اخلاقى را باید قوى کنید.

من دو سه سال پیش به جوانها - ظاهراً در جمع شما بود یا یک جمع دیگرى - گفتم من به جوانها مى گویم: تحصیل، تهذیب، ورزش. تحصیل کنید؛ یعنى نیروى خرد، فکر، مغز، علم در شما تقویت شود. الحمدللَّه گزارشى که من دارم، این است که بچه هاى انجمن اسلامى دانش آموزى در دبیرستانهااى که حضور دارند، معمولاً درسشان هم بهتر از درس همکلاسى ها و هم دوره اى هایشان هست - حالا ممکن است همه جا اینجور نباشد - این، خیلى چیز خوبى است، باید اینطور باشد. از لحاظ علمى خودتان را تقویت کنید، پیش ببرید؛ نه فقط براى اینکه حرف شما در دیگرى اثر کند، براى اینکه شما مى خواهید یک ستونى باشید که این بناى عظیم، این کاخ مجلل - کاخ مدنیت و پیشرفت ملت ایران - بر روى این ستونها بر سرِپا بایستد و بنا شود.

در کنار تحصیل، تهذیب باشد. دلهاى شما جوانها نورانى است؛ فطرت الهى در شماها زنده و درخشان است. امروز شما خودتان را به کارهاى نیک، خلق نیک، رفتارنیک اگر وادار کنید و عادت بدهید، هویت انسانى شما همین جور شکل مى گیرد و تا آخر عمر این دستاورد با شما خواهد ماند. بخصوص در این مقطع سنى شماها، که یک مقطع زرین است؛ یک مقطع طلایى است.

در این مقطع خیلى کارهاى بزرگ مى شود بر روى شخصیت خود انجام داد؛ خودسازى. ارتباطتان را با خدا قوى کنید. در مسائل دینى بر نقاط عقلانى و ظریف بپردازید و آنها را از استادان ماهرش فرا بگیرید. دین، عواطف هم دارد؛ لکن این عواطف به معنویات عمیق، به فکر عمیق تکیه دارد؛ این فکر را باید آموخت و با مبانى دینى آشنا شد و بر اساس آن، روى شخصیت خود، روى دل خود اثر گذاشت. روى دل خودتان باید اثر بگذارید. ما باید دل خودمان را خیلى اوقات مخاطب قرار بدهیم.

یکى از اهلِ معنا گفته بود من روزى چند هزار مرتبه فلان ذکر را بر این دل خفته ى غافل خودم خواندم؛ چه تعبیر خوبى است. نماز همان ذکرى است، همان آب حیاتى است که انسان به دل خود مى بخشد؛ نمازِ با توجه؛ توجه به معنا، توجه به اینکه در مقابل خدا قرار داریم. نماز را این طورى بخوانید. وقتى به نماز مى ایستید، به یاد بیاورید که در مقابل خداوند متعال ایستاده اید و دارید با او حرف مى زنید. در سرتاسر نماز سعى کنید این حالت حفظ بشود، آنوقت این نماز اثر مى گذارد و دل انسان را مثل اکسیر عوض مى کند. اکسیر ماده ى کیمیایى است که مى گویند مس را طلا مى کند. دل ما از مس هم که باشد، اکسیر ذکر آن را به طلا تبدیل مى کند. این، خیلى مهم است.

تهذیب شامل رفتارها هم مى شود؛ رفتار با پدر و مادر. پدر و مادرهایتان را هم دوست بدارید و هم این دوستى را به آنها ابراز کنید؛ هم احترامشان کنید. هم اطاعتشان کنید؛ در داخل محیط خانه، اخلاق شما، رفتار شما مى تواند یک خانواده را بسازد. یک جوان گاهى در یک خانواده، پدر، مادر، برادران، خواهران را تحت تأثیر قرار مى دهد. من گاهى به خانواده ى شهدا که سر مى زنم، پدرها، مادرها - این را من شنیده ام - مى گویند این جوان، جوان شهیدشان، در داخل خانه با رفتار خود، معلم ما بود؛ نماز خواندنش، نماز خواندن را به ما یاد مى داد؛ قرآن خواندنش، قرآن خواندن را به ما یاد مى داد؛ وظیفه شناسى، نشاطش براى کار، نشاط و وظیفه شناسى را به ماها تعلیم مى داد. یک جوان مؤمن و مهذب در داخل خانواده، مثل یک چراغ محیط خانواده را روشن مى کند و برادرها، خواهرها از او فرامى گیرند؛ در داخل محله، در داخل محیط زندگى، در داخل محیط کار.

حالا تابستان در پیش است. ان شاءاللَّه بعد از امتحانات، جوانان انجمنهاى اسلامى بیش از دیگران به فکر باشند که از این فراغت تابستان و از این فرصت براى مطالعه، براى فراگیرى، براى شرکت در کارهاى بدنى که در خدمت مردم هست - گاهى بسیج و دیگران، کارهایى را در اختیار جوانها مى گذارند؛ فعالیتهاى بدنى، خدمات، سازندگى - و کمک به پدر و مادر، کمک به خانواده، تهذیب و ورزش استفاده کنند. ورزش هم یک کار لازم است. من به همه ى جوان ها، دخترها، پسرها، توصیه ى دائمى ام این است که ورزش بکنند.

این سه عنصر اصلى را شما جوانهاى انجمن اسلامى با کیفیت بهتر و با کیفیت بالاتر در رفتار خودتان و در تأثیرى که بر روى دیگر جوانها مى گذارید، انجام دهید.

جوانى یک نعمت بزرگى است که یک بار به هر انسانى داده مى شود؛ یک دوره ى معینى هم دارد. از آن دوره که گذشتید، از برکات آن دوره مى توانید استفاده کنید. پیرمردهاى داراى آرامش روحى و فکر روشن و رفتار منظم و برنامه ریزى شده، کسانى هستند که جوانى را با این خصوصیات گذرانده اند. پیرمردهاى کسل، آشفته، بى حوصله، سیر از زندگى، کسانى هستند که در جوانى این ذخیره را فراهم نکرده اند.

پیرمردها و پیرزن هااى که در کهولت راحت با خدا انس پیدا مى کنند، کسانى هستند که این انس را در جوانى به دل خودشان یاد داده اند. اشتباه است اگر خیال کنیم مى شود جوانى را کلاً به غفلت گذراند. اما در پیرى یک انسان ذاکر و شاکر خدا بود؛ نخیر، نمى شود. سعى مى کنند گاهى، اما نمى توانند. این ذخیره اى که شما در جوانى فراهم مى کنید، این ذخیره ى همه ى عمر شماست تا آخر، چه ذخیره ى جسمى، چه ذخیره ى فکرى، چه ذخیره ى قلبى و روحى. این ذخیره ى شماست تا آخر عمر و ذخیره ى ابدى شماست براى زندگى ابدى، که حیات واقعى آنجاست.

قدر این دوران را بدانید؛ قدر عضویت در انجمن اسلامى را هم بدانید. فرداى این کشور براى شماست؛ ساختن این کشور با دستهاى تواناى شما امکان پذیر است. جامعه ى جوان کشور ما، جامعه ى بسیار خوبى است. استعداد، طبیعى است؛ فضا، فضاى حرکت و نشاط و تلاش است. البته دشمن خیلى دارد خودکُشون مى کند براى اینکه جامعه ى جوان ما را از کار بیندازد؛ ریزشهایى هم یک گوشه هایى داریم، از آنها هم بنده بى خبر نیستم؛ اما رویشها بمراتب بیشتر از ریزشهاست. جوانهاى ما خوبند، دارند خوبتر هم مى شوند، ان شاءاللَّه پیش هم مى روند. و من مطمئنم آن روزى که بنده و امثال بنده - طبقات سنى ما - در دنیا نیستیم، آن روز شما دنیاى عالى را که محصول تلاش امروزتان هست، خواهید دید و تجربه خواهید کرد. و ان شاءاللَّه باز براى آینده هاى بهتر و برتر از آن برنامه ریزى خواهید کرد.

امیدواریم خداوند متعال، دلهاى نورانى شما و جانهاى پاکیزه ى شما را همیشه نورانى و پاکیزه نگه دارد.

والسّلام علیکم و رحمةاللَّه و برکاته

» سید حسن نصرالله: «ترامپ ایران را کشوری با عظمت می‌داند»
» خط حزب الله ۱۵۴ | منطق رهبری
» نماهنگ | سه حقیقت آشکار
» جلسه دو ساعت و نیمه سران قوا با رهبر انقلاب درباره‌ی مسائل اقتصادی کشور
» ویژگی‌های انقلابی‌گری و انقلابی بودن از دیدگاه امام(ره) و رهبری
» لینک (پیوند):: پورتال و پایگاه اینترنتی انهار: معارف اسلامی و احکام شرعی
» دانلود کتاب آفتاب در مصاف، درس های عاشورا؛ گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب درباره عاشورا و نهضت حسینی
» دانلود کتاب درس های پیامبر اعظم؛ گزیده ای از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره شخصیت و بعثت نبی مکرم اسلام (ص)
» آرشیو پیشرفته و جامع پایگاه اینترنتی حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب
» دسترسی کامل به متن، صوت و فیلم تمامی بیانات رهبر انقلاب در کلیۀ دیدارها و مراسم ( از سال ۱۳۵۷ تا اکنون (۱۳۹۷) )
» دسترسی کامل به فایل های آخرین شماره و آرشیو کامل نشریه خط حزب الله (هفته نامه دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری)
» دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت با رهبر انقلاب (ویدیو، صوت، گزارش خبری، پوستر بیانات و تصویر)
» ۱۴ توصیه کلیدی رهبر انقلاب به دولت
» اینفوگرافیک | گزیده ای از بیانات رهبر انقلاب در دیدار اقشار مختلف مردم
» پیامک‌های دیدار اقشار مختلف مردم با رهبر انقلاب (۱۳۹۷/۵/۲۲)
» خط حزب‌الله ۱۴۶ | اصل جمله رهبر انقلاب چه بود؟
» بیانات و سخنان مهم و راهبردی مقام معظم رهبری در دیدار با هزاران نفر از اقشار مختلف مردم (۲۲ مردادماه ۱۳۹۷)|متن، صوت، فیلم و عکس
» خط حزب‌الله ۱۴۵ | به همه بگویید...


 

گوگل کروم Google Chrome یا Mozilla Firefox بهترین نمایش وب‌سایت با مرورگر موزیلا فایرفاکس
دانلود فایرفاکس:سریع، لذتبخش، عالی